امضای پروتکل همکاری در حوزه آموزش زبان ترکی بین موسسه یونس امره و دانشگاه تکنیک آذربایجان

مابین موسسه یونس امره و دانشگاه تکنیک آذربایجان در زمینه آموزش زبان ترکی یک پروتکل امضا شد.

1685166
امضای پروتکل همکاری در حوزه آموزش زبان ترکی بین موسسه یونس امره و دانشگاه تکنیک آذربایجان

مابین موسسه یونس امره و دانشگاه تکنیک آذربایجان در زمینه آموزش زبان ترکی یک پروتکل امضا شد.

پروفسور شرف آتش رئیس موسسه یونس امره در جریان دیدارهایش در آذربایجان با پروفسور ولایت ولیف رئیس دانشگاه تکنیک آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. 

آتش و ولیف در پی این دیدار،  پروتکلی در راستای بر عهده گیری آموزش زبان ترکی توسط موسسه یونس امره در دانشکده‌های مختلف دانشگاه تکنیک آذربایجان به امضا رسید.

به موجب این پروتکل این موسسه در حوزه آموزش زبان ترکی به فعالیت‌های علمی نیز جای خواهد داد.

رئیس موسسه یونس امره در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد که برای ترویج زبان ترکی به عنوان یک زبان علمی اهمیت بسزایی قائلند.

پروفسور ولایت ولیف رئیس دانشگاه تکنیک آذربایجان نیز ضمن تاکید به اینکه نیاز مبرمی به آموزش زبان ترکی دارند، از موسسه یونس امره به خاطر حمایت‌هایش در این زمینه سپاسگزاری کرد. خبرهای مرتبط