نجات یک لاک‌پشت از میان شلعه‌های آتش

آتش‌نشان ترکیه یک لاک‌پشت را از آتش نجات داد

1684037
نجات یک لاک‌پشت از میان شلعه‌های آتش

آتش‌نشان ترکیه یک لاک‌پشت را از آتش نجات داد. 

یک مامور آتش‌نشانی پس از نجان یک لاک‌پشت از میان شعله‌های آتش به لاک‌پشت آب داد.

 

 خبرهای مرتبط