کشف اسکلت ماهی با قدمت 2300 سال در کاش آنتالیا

اسکلت ماهی با قدمت 2300 سال در شهر باستانی پاتارا در منطقه کاش آنتالیا کشف شد

1681645
کشف اسکلت ماهی با قدمت 2300 سال در کاش آنتالیا

اسکلت ماهی با قدمت 2300 سال در شهر باستانی پاتارا در منطقه کاش آنتالیا کشف شد.

طی حفاری‌های انجام شده توسط استاد دانشیار ارکان دوندار؛ عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه آک‌دنیز، استخوان حیوانات و پوسته‌های دریایی از ضایعات آشپزخانه و سفره در  تپه‌جیک پیدا شد.

اسکلت‌های ماهی کپور، کفال و سایر ماهی‌هایی که در طول مطالعات پیدا شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند.

قدمت اسکلت ماهی 2300 سال تخمین زده می‌شود. 

 خبرهای مرتبط