بالن‌های کاپادوکیه بر فراز آسمان مقدونیه شمالی

سفر با بالن که با همکاری انجمن هوانوردی ترکیه و شرکت بالونز سوئیس انجام میگردد، توجه بسیاری از مردم محلی و گردشگران را به خود جلب می کند

1679487
بالن‌های کاپادوکیه بر فراز آسمان مقدونیه شمالی

 

گردشگران داخلی و خارجی که می خواهند شهرهای کالکان دلن و گوستیوار در مقدونیه شمالی را از منظر پرندگان ببینند، هم اکنون می توانند با بالن های کاپادوکیه از این فرصت برخوردار شوند.

سفر با بالن که با همکاری انجمن هوانوردی ترکیه و شرکت بالونز سوئیس انجام میگردد، توجه بسیاری از مردم محلی و گردشگران را به خود جلب می کند.

در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی و در صورت افزایش تقاضا، انجمن هوانوردی ترکیه و شرکت بالونز سوئیس که پروازهای طلوع و غروب آفتاب را هر روز انجام میدهند، بالون های بیشتری را به این منطقه خواهند آورد.خبرهای مرتبط