63.08 درصد از جمعیت بالای 18 سال ترکیه، واکسینه شدند

آمار دوزهای تزریق شده واکسن کرونا در ترکیه از مرز 65 میلیون دوز گذشت

1679258
63.08 درصد از جمعیت بالای 18 سال ترکیه، واکسینه شدند

آمار دوزهای تزریق شده واکسن کرونا در ترکیه از مرز 65 میلیون دوز گذشت.

فعالیتهای وزارت بهداشت در چهارچوب مبارزه با کرونا ویروس و برای واکسیناسیون همه افراد بالای 18 سال ادامه دارد.

میزان واکسیناسیون اولین دوز در کل ترکیه ساعت 17.23، روز 23 جولای، 39 میلیون و 256 هزار و 264 و میزان واکسیناسیون دوز دوم نیز 22 میلیون و 20 هزار و 519 بود.

به همراه دوز سوم، میزان واکسیناسیون به 65 میلیون و 1274 رسید.

تا دیروز 63.08 درصد از جمعیت بالای 18 سال ترکیه، واکسینه شدند و هر روز یک گام به اهدافمان در این راه نزدیک میشویم.خبرهای مرتبط