خورشید گرفتگی حلقه آتش مشاهده شد

خورشیدگرفتگی امسال به شکلی اتفاق ‌افتاد که فاصله ماه از زمین بسیار دور است و نمی‌تواند خورشید را کامل بپوشاند در نتیجه خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۱ به شکل حلقه آتش مشاهده شد

1655740
خورشید گرفتگی حلقه آتش مشاهده شد

 

 ساکنان در نیمکره شمالی امروز در آسمان خورشید گرفتگی حلقه آتش را تماشا کردند.

خورشیدگرفتگی زمانی اتفاق می‌افتد که ماه به طور مستقیم بین خورشید و زمین قرار می‌گیرد و در نتیجه سایه‌ای روی سیاره می‌افتد و حداقل بخشی از نور آن را می‌پوشانند.

خورشیدگرفتگی امسال به شکلی اتفاق ‌افتاد که فاصله ماه از زمین بسیار دور است و نمی‌تواند خورشید را کامل بپوشاند در نتیجه خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۱ به شکل حلقه آتش مشاهده شد.

جکی فاهرتی یکی از اخترشناسان موزه تاریخ طبیعی نیویورک در این باره می‌گوید: هرچند خورشید گرفتگی حلقه آتش کامل از شمالی ترین نقاط زمین مانند قطب شمال و بخش‌هایی از گرینلند و کانادا قابل رصد خواهد بود، اما ساکنان بخش‌هایی از آمریکا، اروپا و آسیا فقط بخشی از این خورشید گرفتگی را می‌توانند رصد کنند.

خورشید گرفتگی امروز، شانزدهمین خورشید گرفتگی قرن بیست و یکم محسوب میشود.خبرهای مرتبط