واکسن سینواک بیشتر از فایزر- بیوان‌تک احتمال مرگ ناشی از کرونا را کاهش می‌دهد

کروناواک 14 روز  پس از دریافت دوز دوم، 97٪ مرگ را کاهش می‌دهد و واکسن فایزر- بیوان‌تک 14 روز  پس از دریافت دوز دوم 80 درصد احتمال مرگ را کاهش می‌دهد

1648157
واکسن سینواک بیشتر از فایزر- بیوان‌تک احتمال مرگ ناشی از کرونا را کاهش می‌دهد

مشخص شد که واکسن سینواک علیه نوع جدید ویروس کرونا، بیش از واکسن فایزر- بیوان‌تک از مرگ ناشی از ویروس جلوگیری می‌کند.

وزارت بهداشت اروگوئه نتایج تحقیقات خود در مورد واکسن کروناواک تولید شده توسط شرکت بیوتکنولوژی سینواک مستقر در چین که در ترکیه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد را اعلام کرد.

بر اساس این مطالعه، مشخص شد که واکسن سینواک بیشتر از واکسن فایزر- بیوان‌تک از مرگ ناشی از ویروس جلوگیری می‌کند. 

کروناواک 14 روز  پس از دریافت دوز دوم، 97٪ مرگ را کاهش می‌دهد و واکسن فایزر- بیوان‌تک 14 روز  پس از دریافت دوز دوم 80 درصد احتمال مرگ را کاهش می‌دهد. 

با این حال متخصصانی که این تحقیق را انجام دادند اظهار داشتند که گروه‌های سنی، سایر بیماری‌های فرد و به ویژه گروه‌های خطر در مطالعه مورد توجه قرار نگرفته و هشدار دادند که نتایج بدست آمده باید با دقت تفسیر شود.

کارشناسان با اشاره به اینکه این عوامل تأثیر زیادی در میزان مرگ و میر دارند، اظهار داشتند که بی‌توجهی به آنها ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد.

 

 خبرهای مرتبط