اسپیس ایکس 60 ماهواره دیگر به فضا پرتاب کرد

موشک فالکون تعداد 60 ماهواره استارلینک را به مدار زمین ارسال کرد.

1646974
اسپیس ایکس 60 ماهواره دیگر به فضا پرتاب کرد

اسپیس ایکس، تولیدکننده موشک، ماهواره و شاتل فضایی آمریکایی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که 60 ماهواره اینترنت دیگر به فضا فرستاد.

این ماهوارەها بخشی از پروژه اینترنت ماهوارەای‌ هستند و شب گذشته با موشک فالکون-9  به مدار زمین ارسال شدند.

پرتاب از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام گرفت.

با پروژه ماهواره استارلینک، پرتاب 12 هزار ماهواره اینترنتی تا سال 2027 مورد هدف قرار دارد. خبرهای مرتبط