استفاده از زنبور برای شناسایی ویروس کرونا

گروهی از دانشمندان هلندی اقدام به آموزش زنبورهای عسل برای شناسایی انواع ویروس کرونا کردند.

1636149
استفاده از زنبور برای شناسایی ویروس کرونا

گروهی از دانشمندان در هلند اقدام به آموزش زنبورهای عسل برای شناسایی انواع ویروس کرونا کردند.

دانشمندان دانشگاه واگنینگن از روش آزمایشی سگ پاولوف  (شرطی سازی کلاسیک) برای آموزش زنبورها استفاده کردند.

در این آموزش، در صورت شناسایی ویروس، آب قند به زنبورها داده شد.

وقتی زنبور عسل نتوانست ویروس را شناسایی کند این پاداش به او تعلق نگرفت.

دانشمندان اظهار داشتند که زنبورهای عسل می‌توانند ویروس ها را در عرض چند ثانیه شناسایی کنند. این امر در مقایسه با سایر روشهای موجود برای شناسایی کرونا در مدت زمان بسیار کوتاهی نتیجه می‌دهد.خبرهای مرتبط