کشف گورهای متلق به قرن سیزدهم در کوش‌آداسی

گورها و استخوان‌های انسان مربوط به قرن سیزدهم در منطقه کوش‌آداسی آیدین پیدا شد

1635301
کشف گورهای متلق به قرن سیزدهم در کوش‌آداسی

گورها و استخوان‌های انسان مربوط به قرن سیزدهم در منطقه کوش‌آداسی آیدین پیدا شد.

حفاری‌ها در ویرانه‌های کادی‌قلعه‌سی که نام آن در دوران باستان "آنایا" بود، در منطقه کوش‌آداسی تحت رهبری موزه باستان‌شناسی آیدین ادامه دارد.

در این کاوش‌ها مقبره‌های هزار ساله و استخوان‌های انسان و همچنین قطعات آجر و کاشی با قدمت 8 قرن کشف شده است.

در آخرین کاوش‌ها، 5 قبر دیگر در کادی‌قلعه‌سی، جایی که تاکنون 400 قبر پیدا شده است، کشف شد. مشخص شد که 3 قبر متعلق به انسان بزرگسال و 2 قبر متعلق به کودک بوده است.

با بررسی استخوان‌ها میانگین سن انسان‌ها در تمام گورهای یافت شده  40 تا 50 سال برآورد شده است.

متخصصان دلیل کم بودن سن متوسط ​​را عدم تغذیه مناسب، عدم امکان بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و نداشتن روش‌های درمانی پیشرفته می‌دانند.

عبدالباری ییلدیز، مدیر موزه باستان‌شناسی آیدین با تاکید بر اینکه یک زن 5 ماهه باردار نیز در این کاوش‌ها پیدا شده، گفت: 400 قبر کشف شده مربوط به قرن سیزدهم است.

 خبرهای مرتبط