زمین در برابر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ بی‌دفاع است

آخرین فناوری‌های موجود برای جلوگیری از برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین کافی نیست.

1633787
زمین در برابر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ بی‌دفاع است

اگر یک شهاب سنگ بزرگ به زمین برخورد کند، آخرین فناوری‌های موجود برای جلوگیری از برخورد آن کافی نیست.

در یک شبیه سازی مشخص شد که زمین در برابر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ بی‌دفاع است.

گروهی از متخصصان ایالات متحده آمریكا و آژانس‌های فضایی اروپا به مدت یک هفته تحت هدایت اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریكا (ناسا) در یک برنامه شبیه سازی تهیه شده با یک سناریوی فرضی شركت كردند.

در سناریوی شبیه سازی شده، سیارکی از فاصله 35 میلیون مایلی در حال نزدیک شدن به زمین بود و می‌توانست ظرف شش ماه به زمین برخورد کند.

کارشناسان همه محاسبات لازم را در مورد اندازه ، مدار و میزان احتمال برخورد و قدرت تصادم سیارک انجام دادند.

با توجه به بازه زمانی شش ماهه شبیه سازی، مشخص شد که هیچ یک از فناوری های کنونی انسان در زمین نمی‌تواند مانع از برخورد این سیارک شود.

براساس برنامه شبیه سازی شده، این سیارک به اروپای شرقی برخورد کرد.

خوشبختانه تاکنون هیچ سیارکی شناخته شده ای که بتواند از این طریق خطری برای زمین ایجاد کند، مشاهده و کشف نشده است.

اما دانشمندان احتمال می‌دهند که دو سوم سیارک‌هایی که از ابعاد 140 متر و یا بزرگتر برخوردار هستند هنوز کشف نشده‌اند.

به همین دلیل ، ناسا و سازمان‌های دیگر در تلاشند تا خود را برای چنین شرایطی آماده کنند.

بیشتر سیارک‌ها در زیر رادار سیر می‌کنند و بیشتر آنها خیلی دیر کشف می‌شوند.خبرهای مرتبط