کشف نوعی قهوه که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی‌گیرد

نوعی قهوه قدیمی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی‌گیرد در آفریقای غربی یافت شد

1624753
کشف نوعی قهوه که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی‌گیرد

نوعی قهوه قدیمی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی‌گیرد در آفریقای غربی یافت شد.

در مطالعه‌ای که در مجله "Nature Plants" منتشر شد، بیان شد گونه‌های قهوه وحشی موسوم به "coffea stenophylla" که در آفریقای غربی رشد می‌کند، می‌تواند در دمای به طور متوسط ​​6 درجه گرمتر از قهوه "Arabica" که در جهان به طور گسترده مصرف می‌شود، رشد کند. 

این نوع قهوه که بعد از دهه 1950 یافت نمی‌شد، در نتیجه کار محققان باغ‌های گیاهان سلطنتی، کیو، دانشگاه گرینویچ‌، CIRAD (تحقیقات کشاورزی برای توسعه) و سیرالئون، دوباره در منطقه جنگلی در سیرالئون پیدا شده است.

قهوه‌ای که به هیئت منصفه متخصصان چشیدن قهوه ارائه شد، توانست به اندازه هر نوع قهوه دیگر در جهان امتیاز بگیرد.

 خبرهای مرتبط