جمعیت کودکان در ترکیه بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپاست

جمعیت کودکان ترکیه تا پایان سال گذشته 22 میلیون و 750 هزار و 657 نفر به ثبت رسید

1624863
جمعیت کودکان در ترکیه بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپاست

جمعیت کودکان ترکیه تا پایان سال گذشته 22 میلیون و 750 هزار و 657 نفر به ثبت رسید.

موسسه آمار ترکیه، آمار کودکان در سال 2020 را اعلام کرد.

بر اساس داده‌های ثبت احوال مبتنی بر آدرس، کل جمعیت ترکیه تا پایان سال گذشته 83 میلیون و 614 هزار و 362 نفر و جمعیت کودکان 22 میلیون و 750 هزار و 657 نفر بوده است.

با بررسی نرخ جمعیت کودک در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود که میانگین در این اتحادیه در سال 2020، 18.2 درصد بوده است. 

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای با بیشترین نسبت جمعیت کودکان به ترتیب ایرلند با 24.2 درصد، فرانسه با 21.6 درصد و سوئد با 21.1 درصد هستند.

کشورهای دارای کمترین نسبت کودکان به ترتیب ایتالیا با 15.8 درصد، مالت با 15.9 درصد و آلمان با 16.4 درصد می‌باشند.

نسبت جمعیت کودکان در ترکیه با 27.2 درصد، بیشتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. 

از سوی دیگر محبوب‌ترین نام‌های پسر در طول سال گذشته در ترکیه، یوسف، ایمن و مصطفی، محبوب‌ترین نام برای دختران نیز زینب، عسل و الف بوده است. 

 

 

 خبرهای مرتبط