نمایشگاه عکس در زیر یخ برای جلب دقت به گرمایش جهانی

یک عکاس در روسیه برای جلب توجه به گرم شدن کره زمین یک نمایشگاه هنری زیر آب ترتیب داد

1621199
نمایشگاه عکس در زیر یخ برای جلب دقت به گرمایش جهانی

یک عکاس در روسیه برای جلب توجه به گرم شدن کره زمین یک نمایشگاه هنری زیر آب ترتیب داد.

هنردوستان و دوستداران محیط زیست برای بازدید از نمایشگاه زیر یخ در نیلموگوبا در روسیه در اعماق آب گردهم آمدند. 

ویکتور لیاگوشکین عکاس روسی و صاحب آثار، در عین حال یک غواص است. این عکاس به انقراض تعداد زیادی از گونه‌ها در نتیجه گرم شدن کره زمین جلب دقت کرد.

لیاگوشکین یادآوری کرد که تغییرات آب و هوا عواقب منفی خواهد داشت و گفت: "وقتی یخ کاملا ذوب شود، که این خیلی زود اتفاق می‌افتد، حیواناتی که من از آنها عکس می‌گیرم ناپدید خواهند شد و فقط عکسهای من باقی خواهند ماند."

برای بازدید از نمایشگاه، استفاده از لباس و تجهیزات غواصی ضروری است.

 خبرهای مرتبط