ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 1.32 برابر مسری‌تر است

بنا بر تحقیقات موسسه ملی اپیدمی ژاپن، ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 1.32 برابر ویروس اصلی مسری است.

1617781
ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 1.32 برابر مسری‌تر است

ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 1.32 برابر مسری‌تر از ویروس اصلی آن است.

محققان موسسه ملی اپیدمی (NIID) در ژاپن، انواع مختلف ویروس کووید-19 را مورد بررسی قرار دادند.

پس از فرآیند تجزیه و تحلیل مذکور که حدود 50 روز به طول انجامید، مشخص شد که نوع جهش یافته ویروس کرونا که در انگلیس مشاهده شد، 1.32 برابر ویروس اصلی مسری است.

تاكاجی واكیتا، رئیس موسسه ملی اپیدمی ژاپن در یک كنفرانس مطبوعاتی گفت كه ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی در منطقه كانزای متمركز است و به تدریج در حال گسترش به توکیو و ایالات اطراف است.

 

 خبرهای مرتبط