ترکستان برای عنوان "پایتخت معنوی جهان ترک" آماده می‌شود

شهر باستانی تركستان كه سه سال پیش در قزاقستان به عنوان مركز استان تركستان اعلام شد، به عنوان مركز معنوی و فرهنگی جهان ترك در حال احیا است

1609080
ترکستان برای عنوان "پایتخت معنوی جهان ترک" آماده می‌شود

شهر باستانی تركستان كه سه سال پیش در قزاقستان به عنوان مركز استان تركستان اعلام شد، به عنوان مركز معنوی و فرهنگی جهان ترك در حال احیا است.

استان ترکستان با قدمتی 2 هزار ساله، پایتخت خانات قزاقستان بوده است.

ترکستان، جایی که احمد یسوی رهبر معنوی دنیای ترک در آن زندگی می‌کرد، در عین حال در روند اسلام‌گرایی در آسیای میانه نقش مهمی داشته است. 

استان ترکستان با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت در مسیر جاده تاریخی ابریشم که اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کند قرار دارد .

ترکستان که در طول قرن‌ها قلب دنیای معنوی، سیاسی و تجاری جاده تاریخی ابریشم بوده است، از سال 1991 و با اعلام استقلال قزاقستان جان گرفت. 

استان ترکستان با تصمیمی که توسط  نورسلطان نظربایف رئیس جمهور موسس قزاقستان در 19 ژوئن 2018 اتخاذ شد، جایگاه اصلی خود را بدست آورد.

در اجلاس غیررسمی سران کشورهای شورای ترک که در تاریخ 31 مارس 2021 برگزار شد، برنامه‌ریزی شد که به ترکستان جایگاه "پایتخت معنوی جهان ترک" داده شود.

 خبرهای مرتبط