اسپیس ایکس 60 ماهواره دیگر به فضا پرتاب کرد

اسپیس ایکس، تولیدکننده موشک، ماهواره و شاتل فضایی آمریکایی که توسط الون ماسک تاسیس شد، 60 ماهواره اینترنت دیگر به فضا فرستاد

1601428
اسپیس ایکس 60 ماهواره دیگر به فضا پرتاب کرد

اسپیس ایکس، تولیدکننده موشک، ماهواره و شاتل فضایی آمریکایی که توسط الون ماسک تاسیس شد، 60 ماهواره اینترنت دیگر به فضا فرستاد.

ماهواره‌های شبکه استارلینک برای بیست‌ودومین بار با موشک فالکون 9 با موفقیت به فضا پرتاب شدند.

پرتاب از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام گرفت.

اسپیس ایکس به عنوان بخشی از پروژه اینترنت ماهواره‌ای خود، این ماهواره‌ها را به فضا می‌فرستد.

با پروژه ماهواره استارلینک، پرتاب 12 هزار ماهواره اینترنتی تا سال 2027 مورد هدف قرار دارد. 

 

 

 خبرهای مرتبط