اعطای دکترای افتخاری به پروفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی از سوی دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت آنکارا به پروفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی شریک موسس بیوان‌تک شرکت بیوتکنولوژی آلمان، که واکسن کرونا تولید کرد، دکترای افتخاری اعطا خواهد کرد

1598761
اعطای دکترای افتخاری به پروفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی از سوی دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت آنکارا به پروفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی شریک موسس بیوان‌تک شرکت بیوتکنولوژی آلمان، که واکسن کرونا تولید کرد، دکترای افتخاری اعطا خواهد کرد.

پروفسور عبدالله آتالار رئیس دانشگاه بیلکنت در اظهارات خود گفت، پرفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی که در کمتر از 1 سال نقش مهمی در تولید واکسن کووید-19 داشتند؛ سهم بسزایی در بارزه با پاندمی داشتند. 

پروفسور آتالار با بیان اینکه هیئت امنای دانشگاه بیلکنت پیشنهاد سنای دانشگاه را برای اختصاص دکترای افتخاری به تورچی و شاهین را تأیید کرده افزود، "دانشگاه بیلکنت  به پروفسور اوغور شاهین و دکتر اوزلم توره‌جی به دلیل تولید واکسن‌های مبتنی بر mRNA و موفقیت مثال‌زدنی در کارآفرینی دکترای افتخاری اعطا می‌ کند. مراسم اعطای دکترای افتخاری قرار است در آینده نزدیک با مشارکت دو دانشمند ترک در دانشگاه بیلکنت برگزار شود. 

 خبرهای مرتبط