ترکیش ایرلاینز بار دیگر در جایگاه اول اروپا

خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایر‌لاینز) با میانگین 554 پرواز در روز، از رقبای اروپایی خود پیشی گرفت

1594525
ترکیش ایرلاینز بار دیگر در جایگاه اول اروپا

براساس داده‌های سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا (EUROCONTROL)، خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایر‌لاینز) با میانگین 554 پرواز در روز، از رقبای اروپایی خود پیشی گرفت.

پس از خطوط هوایی ترکیه، شرکت هواپیمایی نروژی ویدروئه با 330 پرواز در جایگاه دوم و ایرفرانس نیز با 322 پرواز در رده سوم این لیست قرار گرفتند.

خطوط هوایی DHL با 271 پرواز، شرکت هواپیمایی پگاسوس با 249 پرواز و خطوط هوایی KLM با 230 پرواز به ترتیب در ردهای بعدی جای گرفتند.

بر اساس داده‌های مذکور، در حالی که تعداد پروازهای روزانه افزایش چشمگیری داشته، اما نسبت به سال 2019 در حدود 54.6 درصد كاهش یافته است.خبرهای مرتبط