اردوغان بخشنامه‌ای در مورد "سال یونس امره و زبان ترکی" صادر کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور بخشنامه‌ای در مورد جشن سال 2021 به عنوان "سال یونس امره و زبان ترکی" صادر کرد.

1573939
اردوغان بخشنامه‌ای در مورد "سال یونس امره و زبان ترکی" صادر کرد

اردوغان، رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای که در روزنامه رسمی منتشر شد خاطر نشان کرد، سال 2021 به دلیل هفتصدمین سالگرد یونس امره، یکی از ارکان اصلی زبان ترکی، در میان سالگردهای بزرگداشت از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار گرفت.

اردوغان با بیان اینکه یونس امره مفاهیم عشق به انسان و طبیعت، بردباری، برادری و صلح را در اشعار ترکی خود با خالص‌ترین شکل پوشش می‌دهد و او بدون تبعیض مذهب، زبان و نژاد، به تمام بشریت خطاب می کند، تاکید کرد که یونس، با فلسفه خود بر اساس ارزشهای جهانی انسان بنا شده، ضمن کمک به اومانیسم جهانی و با فراهم آوردن انسان‌ها پیرامون ارزشهای مشترک  توانست شاعری موفق و فراتر از زمان خود باشد.

اردوغان در ادامه افزود،

"برای نشان دادن این امر که یونس امره به عنوان یک ارزش مشترک برای بشریت جهان و با هدف یادآوری دوباره به کشورمان تصمیم گرفته شد، سال 2021 به عنوان سال"یونس ما"، برای تأکید بر اهمیت زبان ترکی که میراث یونس امره است و اطمینان از استفاده آگاهانه و صحیح از آن به عنوان هویت و زبان تمدن، کمپینی به نام "ترکی زبان جهانی" در سراسر کشور و خارج از کشور سازماندهی شود."

اردوغان، رئیس جمهور با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان یافته در این چارچوب با نهادهای دولتی و سازمان‌های ذیربط تحت هماهنگی وزارت فرهنگ و جهانگردی انجام می‌شود، اعلام كرد كه از برنامه‌های مذکور آنهای که از سوی نهاد ریاست جمهوری تعیین خواهند شد را تحت نظر ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط