فاتح دونمز: از پساب بور تصفیه شده، لیتیوم تولید خواهیم کرد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه: دریافت خبرهای خوب در رابطه با فناوری‌های داخلی ادامه خواهد یافت

1552956
فاتح دونمز: از پساب بور تصفیه شده، لیتیوم تولید خواهیم کرد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد، دریافت خبرهای خوب در رابطه با فناوری‌های داخلی ادامه خواهد یافت.

دونمز در حساب توییتر خود در زمینه عرصه‌های استفاده از لیتیوم کربنات، ویدیوی یک دقیقه‌ای به اشتراک گذاشت.

دونمز اظهار داشت، با لیتیوم کربنات تولید داخلی، در تمامی باتری‌های فناوری هوشمند و در راس خودروها، تبلت و تلفن جهش‌های بزرگی آغاز خواهیم کرد.

فاتح دونمز گفت، از پساب‌هایی که در روند تولید بور تصفیه شده در ناحیه کئرکا در شهرستان سید‌غازی استان اسکی‌شهیر بدست آمده است، لیتیوم تولید خواهیم کرد. لیتیوم تولید شده با این روش، منحصر به معدن " اتی " و یک اولین در جهان می‌باشد.  خبرهای مرتبط