کشف بقایای سرامیک متعلق به دوره عثمانی در شهر اودسای اوکراین

فعالیتهای حفاری برای یافتن بقایای قلعه حاجی‌بیگ، ماه نوامبر در اودسا آغاز شد.

1541891
کشف بقایای سرامیک متعلق به دوره عثمانی در شهر اودسای اوکراین

در فعالیتهای حفاری شهر اودسای اوکراین، بقایایی از سرامیکهای متعلق به دوره امپراتوری عثمانی یافته شد.

بر اساس خبر منتشره در سایت "دومسکایا"، آندری کراسنوژون یکی از مدیران فعالیتهای حفاری، اعلام کرده است که چیزی تا یافتن بقایای قلعه حاجی‌بیگ باقی نمانده است.

کراسنوژون ابراز داشت که بقایای بسیار ارزشمندی از سرامیکهای دوره امپراتوری عثمانی، یافته اند.

گفتنی است، فعالیتهای حفاری برای یافتن بقایای قلعه حاجی‌بیگ، ماه نوامبر در اودسا آغاز شد.خبرهای مرتبط