شمپانزه‌ها دوستان قدیمی را ترجیح می‌دهند

نتایج تحقیقات انجام گرفته در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد، شمپانزه‌های وحشی با افزایش سن، دوستان قدیمی خود را به دوستان جدید ترجیح می‌دهند

1516301
شمپانزه‌ها دوستان قدیمی را ترجیح می‌دهند

بر اساس بررسی‌های انجام شده، شمپانزه‌ها دوستی‌های کم و مفهوم‌دار را به دوستی‌های جدید ترجیح می‌دهند. 

نتایج تحقیقات انجام گرفته در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد، شمپانزه‌های وحشی با افزایش سن، دوستان قدیمی خود را به دوستان جدید ترجیح می‌دهند. 

به گزارش ساینس فوکوس، محققین بخش زیست‌شناسی تکاملی دانشگاه هاروارد، در این مطالعه 21 شامپانزه نر 15 تا 58 ساله مورد بررسی قرار گرفتند که روابط اجتماعی مکرر بیشتری نسبت به شامپانزه های زن داشتند.

در پایان مطالعه مشاهده شد که شامپانزه‌های مسن زمان بیشتری را با شامپانزه‌هایی که با آنها سالها دوستی مشترک داشته‌اند می‌گذرانند.

کارشناسان اظهار داشتند که این مطالعه بر اساس 78 هزار ساعت مشاهده بین سال‌های 1995 و 2016 انجام شده و برای اولین بار انتخاب اجتماعی وابسته به سن را در یک حیوان مشاهده کرده‌اند. 


 

 خبرهای مرتبط