شوال توت‌اوغلو، نابغه ریاضی از شهر سامسون

تِوت‌اوغلو، با دادن پاسخ صحیح به همه سوالات در مسابقه بین‌المللی ریاضی، در میان نفرات اول جای گرفت

1513627
شوال توت‌اوغلو، نابغه ریاضی از شهر سامسون

شوال تِوت‌اوغلو دانش آموز کلاس چهارم دبستان از شهر سامسون، با دادن پاسخ صحیح به همه سوالات در مسابقه بین‌المللی ریاضی، در میان نفرات اول جای گرفت.

شوال، در مسابقه بین‌المللی ریاضی کاریبو به مرکزیت کانادا که از طریق اینترنت و با شرکت 6 هزار و 542 دانش‌آموز برگزار ‌گردید، در بخش مربوط به کلاسهای سوم و چهارم ابتدایی، موفق به دادن صحیح پاسخ به همه سوالات شد.خبرهای مرتبط