ترتیب نزدیک به 30 میلیون و 500 هزار پرواز از فرودگاه‌های استانبول

فرودگاه‌های استانبول در دوره ژانویه-سپتامبر با ترتیب 257 هزار و 69 پرواز به 30 میلیون و 443 هزار و 701 مسافر ارائه خدمت کرده است

1507627
ترتیب نزدیک به 30 میلیون و 500 هزار پرواز از فرودگاه‌های استانبول

فرودگاه‌های استانبول در دوره ژانویه-سپتامبر با ترتیب 257 هزار و 69 پرواز به 30 میلیون و 443 هزار و 701 مسافر ارائه خدمت کرده است. 

بر اساس داده‌های اداره کل فرودگاه‌های دولتی از فرودگاه آتاترک در نه ماهه اول سال 26 هزار و 934 پرواز رفت-برگشت انجام شده است.

از این فرودگاه 7 هزار و 458 پرواز داخلی  19 هزار و 476 پرواز خارجی ترتیب یافته است. 

در دوره ژانویه تا سپتامبر از فرودگاه صبیحا گوکچن 90 هزار و 564 پرواز انجام شده است. 

ار این فرودگاه 59 هزار و 850 پرواز داخلی و 30 هزار و 714 پرواز خارجی ترتیب یافته است. 

بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر از فرودگاه استانبول 45 هزار و 911 پرواز داخلی و 93 هزا و 660 پرواز خارجی ترتیب یافت. 

در نه ماهه اول سال از فرودگاه‌های استانبول 113 هزار و 219 پرواز داخلی و 143 هزار و 850 پرواز خارجی ترتیب یافته است. 

 

 خبرهای مرتبط