جشنواره بین المللی فیلم زعفران طلایی در شهر سفرانبولوی ترکیه

آیا می‌دانید که 42 – یک جشنواره بین المللی فیلم در شهر سفرانبولوی ترکیه که در لیست میراث جهانی یونسکو جای دارد، برگزار می‌شود؟

1507170
جشنواره بین المللی فیلم زعفران طلایی در شهر سفرانبولوی ترکیه

شهر تاریخی سفرانبولو که معماری دوره عثمانی را تا به امروز حفظ کرده است، روز 17 دسامبر سال 1994 از سوی سازمان جهانی یونسکو، در لیست میراث جهانی جای گرفت.

با هدف معرفی این میراث فرهنگی و حفظ  آن به بهترین شکل ممکن، جشنواره فیلم مستند زعفران طلایی از سال 2000 آغاز گردید.

این جشنواره از سال 2004 بعدی بین المللی گرفته و به شکل برنامه‌ای جهانی تبدیل شد.

جشنواره بین المللی فیلم مستند زعفران طلایی در چهارچوب تم "میراث فرهنگی و حفاظت از آن" محیط تاریخی، فرهنگی و طبیعی را به نسل آینده انتقال می‌دهد.

در طول مدت این جشنواره، نه تنها فیلمهای مستند، بلکه خانه های تاریخی سفرانبولو، قهوه، جشنهای حنابندان و عروسی، غذاها، لباسهای سنتی، پرورش گل زعفران و بسیاری دیگر از ارزشهای فرهنگی که صدها سال قدمت دارند نیز به معرض نمایش گذاشته می‌شود.خبرهای مرتبط