باقلوا، شیرینی رسمی ترکها

آیا می‌دانید که (38) – باقلوا رسماً به عنوان یک شیرینی ترکی ثبت شده‌است

1489929
باقلوا، شیرینی رسمی ترکها

تقریبا همه جوامع در خاورمیانه، مدیترانه شرقی، منطقه بالکان و قفقاز، باقلوا را به عنوان شیرینی سنتی خود می‌دانند.

با در نظر گرفتن اینکه این مناطق طی یک دوره‌ داخل منطقه حکمرانی امپراتوری عثمانی بوده‌اند، به راحتی می‌توان دریافت که باقلوا شیرینی عثمانی است. ولی ریشه باقلوا از دوره‌ای دورتر آمده‌است.

ترکهای کوچ‌نشین، از نان یوفکایی که بر روی ورق فلزی می‌پختند به عنوان نان روزمره استفاده می‌کرده‌اند. امروز نیز در بسیاری از مناطق ترکیه، از یوفکا به عنوان نان استفاده می‌شود. ترکهای کوچ‌نشین با گذاشتن خامه و عسل میان لایه‌های یوفکا، آن را شیرین کرده و با آن شیرینیهایی متفاوتی تهیه می‌کردند. این شیرینی‌ها به عنوان ریشه اولیه باقلوا شناخته می‌شوند.

روز 8 آگوست 2013، باقلوا به عنوان یک شیرینی ترک از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا ثبت شده و امروز به ویژه به عنوان شیرینی مخصوص شهر غازی‌آنتپ شناخته می‌شود.خبرهای مرتبط