کشف منظومه ای با سه ستاره در صورت فلکی اوریون

یک منظومه ستاره‌ای با 3 ستاره در فاصله 1300 سال نوری از کره زمین کشف شده است.

1486440
کشف منظومه ای با سه ستاره در صورت فلکی اوریون

یک منظومه ستاره‌ای با 3 ستاره در فاصله 1300 سال نوری از کره زمین کشف شده و جزئیات این کشف مهم که توسط تیم تحت هدایت استفان کراوس (Stefan Kraus) از دانشگاه اکستر (Exeter) صورت گرفته در مجله ساینس (Science) منتشر شده است.

براساس این کشف، مشاهده شده که دو ستاره موسوم به GW Ori A و GW Ori B به دور یکدیگر می چرخند و سومین ستاره نیز با نام GW Ori C به دور این دو ستاره در حال چرخش است. براساس مشاهدات اخترشناسان، هر سه ستاره در کناره منظومه ای موسوم به "GW Orionis"، در لبه خوشه سحابی اوریون یا صورت فلکی شکارچی قرار گرفته و در حال چرخش هستند.

ستاره C در فاصله 1190 کیلومتری ستاره های A و B قرار دارد.

یک تیم بین المللی از متخصصان به رهبری اخترشناسان در دانشگاه اکستر، یک منظومه ستاره ای را شناسایی کرده اند که در آن شکل گیری سیارات ممکن است در گرد وغبار و حلقه‌های گازی در یک دیسک حلقوی پیچ خورده در اطراف چندین ستاره رخ دهد. 

این نتایج به لطف مشاهدات تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا (VLT) ، تلسکوپ نجومی با وضوح بالا در رصدخانه دانشگاه ایالتی جورجیا (CHARA) و رصدخانه بزرگ آتاکاما (ALMA) امکان پذیر شده است.

این تحقیق اولین خروجی یک برنامه مهم در مورد سیستمهای ستاره ای جوان با استفاده از تصویرگر پیشگام مادون قرمز به نام MIRC-X است که نور شش تلسکوپ را با هم ترکیب می کند. 

این ابزار برای مشاهده و دستیابی به بینشی جدید در مورد چگونگی تشکیل ستارگان و سیارات در دیسک های چرخان حاشیه ای ستاره ای واجد غبار متراکم و گاز طراحی شده است.

به نظر می رسد حلقه داخلی سیستم حاوی گرد و غبار، برای تشکیل 30 سیاره همانند زمین کافی است.

اگر وجود یک سیاره در این سیستم ستاره ای تأیید شود، این کشف به منزله اولین نمونه شناخته شده از یک سیاره خواهد بود که به دور 3 ستاره در حال چرخش است.

منظومه شمسی ما کاملاً مسطح است و همه سیارات در یک صفحه می چرخند. با این حال، این امر همیشه در مورد دیسک هایی که سیاره هایی را در اطراف چندین ستاره تشکیل می دهند و به خصوص در مورد GW Orionis که در کانون این مطالعه قرار دارد، صدق نمی کند. خبرهای مرتبط