رابطه دور شکم ضخیم در مردان و مرگ ناشی از سرطان پروستات

مردان با دور کمر ضخیم‌تر، 35 درصد بیشتر از مردانی که کمر باریک دارند در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات قرار دارند

1484221
رابطه دور شکم  ضخیم در مردان و مرگ ناشی از سرطان پروستات

چاقی در ناحیه کمر مردان خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را افزایش می دهد.

محققینی از دانشگاه آکسفورد، به مدت ده سال اقدام به بررسی داده‌های مربوط به درصد چربی بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به باسن در 218 هزار و 225 مرد سالم 40 الی 69 ساله کرده‌اند. 

برای برآورد ارتباط بین خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات و عرض کمر؛ شرح حال، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سبک زندگی شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه نشان داد که سرطان پروستات در مردان دارای دور کمر ضخیم‌تر کشنده‌تر است.

571 مرد در طی دوره تحقیق بر اثر سرطان پروستات جان خود را از دست دادند و مشخص شد که مردان با دور کمر ضخیم‌تر، 35 درصد بیشتر از مردانی که کمر باریک دارند در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات قرار دارند.

این تحقیق نشان داد که داشتن چربی اضافی در ناحیه اطراف کمر در مردان با خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات در ارتباط است.

 خبرهای مرتبط