اسپیس ایکس، ماهواره رصد زمین متعلق به آرژانتین را به فضا ارسال کرد

این ماهواره مذکور برای شناسایی نشت نفت و کاهش اثرات بلایای طبیعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

1482236
اسپیس ایکس، ماهواره رصد زمین متعلق به آرژانتین را به فضا ارسال کرد

اسپیس ایکس، سازنده موشک، ماهواره و شاتل فضایی آمریکایی، ماهواره رصد زمین آرژانتین را به فضا ارسال کرده است.

طبق اخبار موجود در وب سایت "Space.com"، ماهواره رصد زمین آرژانتین "Saocom-1B" از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به وسیله موشک فالکون 9 تولید شده توسط اسپیس ایکس پرتاب شد.

این ماهواره بیشتر برای شناسایی نشت نفت و کاهش اثرات بلایای طبیعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اولین ماهواره رصدی آرژانتین "Saocom-1A" با موفقیت از پایگاه هوایی واندنبرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا در اکتبر 2018 پرتاب شد.خبرهای مرتبط