میکروبها قادر هستند بین کره زمین و هر نقطه از کائنات سفر کنند

محققین بر این باورند که اشکال مختلف زندگی در فضا قادر به تغییر مکان بین سیاره‌ها هستند

1479637
میکروبها قادر هستند بین کره زمین و هر نقطه از کائنات سفر کنند

دانشمندان ژاپنی در تحقیقات اخیر خود در سطح خارجی ایستگاه فضایی بین‌المللی دریافته‌اند که باکتریها تا سالهای طولانی قادر به ادامه حیات در فضا هستند. 

طبق یافته‌های جدید، محققین بر این باورند که اشکال مختلف زندگی در فضا قادر به تغییر مکان بین سیاره‌ها هستند.
آزمایش دانشمندان ژاپنی موسوم به "تان‌پوپو" در سطح ایستگاه فضایی بین‌المللی سه ساله به طول انجامید.
دانشمندان متوجه شدند که باکتریهای دینوکوکوس رادیودورانس که در خلال آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند می توانند به مدت سه سال در فضا به زندگی خود ادامه دهند.
یافته‌ها نشان می دهد که میکروبها قادر هستند با تشکیل کلونی بین کره زمین و مریخ و یا هر نقطه از کائنات سفر کنند.خبرهای مرتبط