تعامل میان باکتریهای مرده و زنده در قبال آنتی بیوتیکها

دانشمندان متوجه شده اند که باکتریهای در حال مرگ توسط آنتی‌بیوتیکها، اقدام به رهاسازی موادی می‌کنند که این مواد قادر به آگاه سازی باکتریهای زنده از خطراتی است که در پیش روی آنها وجود دارد.

1478854
تعامل میان باکتریهای مرده و زنده در قبال آنتی بیوتیکها

دانشمندان رشته زیست شناسی ملکولی به تازگی متوجه شده اند که باکتریهای در حال مرگ توسط آنتی‌بیوتیکها، اقدام به رهاسازی موادی در محیط زندگی خود می‌کنند که این مواد قادر به آگاه‌سازی باکتریهای زنده از خطراتی است که در پیش‌روی آنها وجود دارد.

براساس گزارش نشریه لایوساینس (LiveScience)، تحقیقات دانشمندان نشان داده‌ است که ماده شیمیایی ترشح شده از سوی باکتری‌های در حال مرگ توسط آنتی‌بیوتیکها، دیگر باکتری‌ها را از خطرات موجود آگاه ساخته و آنها را به اخذ تدابیر ویژه‌ای سوق می‌دهد.

براساس این مطالعه در نتیجه هشداری که باکتریهای در حال مرگ به دیگر باکتریها می‌دهند ( دانشمندان از این هشدار به عنوان "نکروسیگنالینگ" (necrosignaling) تعبیر می‌کنند) باکتریهای فعال موجود در یک کلونی، قبل از مواجه شدن با آنتی بیوتیکها، این خطر مهلک را تشخیص می‌دهند و لذا در مدت زمان کوتاهی اقدام به مقاوم سازی خود در برابر خطرات پیش روی می‌کنند.

دانشمندان در این مطالعه برای بررسی چگونگی نجات باکتریهای زنده از سوی باکتریهای مرده، اقدام به بررسی تعامل بین باکتریها زنده و مرده و همچنین آنتی بیوتیکها کرده اند.

راسیکا هارشی (Rasika Harshey)، استاد زیست شناسی مولکولی از دانشگاه ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا، در این خصوص اظهار داشته است که باکتری‌های مرده همچنین سیستمی را فعال می کنند که به باکتریهای زنده کمک می کند تا  آنتی بیوتیک ها از غشاهای سلولهای زنده بیرون رانده شود.

وی تاکید کرد:"به این ترتیب باکتری های مرده به اعضای زنده کلونی کمک می کنند تا همچنان در برابر آنتی بیوتیکها مقاوت کنند و زنده بماند."خبرهای مرتبط