افزایش میزان استفاده از اینترنت در ترکیه

براساس تحقیقات اداره آمار ترکیه، میزان استفاده از اینترنت از سوی گروه سنی 16 الی 74 سال 79 درصد می باشد

1478910
افزایش میزان استفاده از اینترنت در ترکیه

میزان استفاده از اینترنت از سوی گروه سنی 16 الی 74 سال در ترکیه در سال جاری 79 درصد اعلام گردید.

اداره آمار ترکیه نتایج تحقیقاتی با عنوان " بررسی استفاده خانوارها از فناوری اطلاعات 2020 " را اعلام نمود.

براساس این تحقیقات، میزان استفاده از اینترنت از سوی گروه سنی 16 الی 74 سال 79 درصد می باشد.

این میزان سال گذشته 75 ممیز 3 درصد ثبت شده بود.

میزان استفاده از اینترنت از سوی مردان در گروه سنی مورد بحث 84 ممیز 7 درصد و در زنان نیز 73 ممیز 3 درصد می باشد.

میزان خانوارهایی که از امکان دسترسی به اینترنت برخوردار می باشند، 90 ممیز 7 درصد تثبیت شده است.

این میزان سال گذشته 88 ممیز 3 درصد بود.خبرهای مرتبط