تهیه چای ترک و سرویس آن در لیوان کمر باریک، بخش مهمی از فرهنگ ترک

آیا می‌دانید که 33 – آیا می‌دانید که چای ترک روش تهیه و سرویس چای به شیوه ترکها می‌باشد

1470064
تهیه چای ترک و سرویس آن در لیوان کمر باریک، بخش مهمی از فرهنگ ترک

چای که دارای تاریخی 5000 ساله است، شاید دیر وارد زندگی ترکها شده باشد ولی در جامعه ترک، فرهنگ خاصی به وجود آورده است. در مدیترانه شرقی و حوالی استان ریزه ترکیه، نوعی چای پرورش داده میشود و این چای از سوی مردم به عنوان چای ترک نامیده میشود. ولی عبارت "چای ترک" بیشتر برای روش تهیه و سرویس چایی به شیوه ترکها بکار می رود.

گرچه امروزه انواع  چای و روشهای مختلفی برای تهیه چای موجود است ولی چای ترکی با چای سیاه پودر شده و بوداده دم می‌شود و داخل لیوانهای کمر باریک شیشه ای سرویس میشود. برای دم کردن چای ترک، از قوری و کتری استفاده میشود. در کتری آب جوشانده شده و قوری روی ان نیز با بخار آب گرم میشود. آب در حال جوش که در حال حباب در آوردن می‌باشد، به روی کمی چای که داخل قوری است ریخته میشود. قوری برای دم شدن، به مدت 10 دقیقه روی کتری در حال جوش گذاشته میشود. برای سرویس چای آماده شده نیز به میزان مناسب چای از قوری داخل لیوان ریخته میشود. برای کم کردن رنگ چای بر روی آن آب جوش ریخته میشود. بر اساس میل شخصی، میتوان از شکر نیز برای نوشیدن چای استفاده کرد.

در ترکیه یه عنوان یکی از بازارهای بزرگ چای جهان، مصرف چای بخش تفکیک ناپذیری از طرز زندگی و فرهنگ ترکها است. همچنین فرهنگ مصرف چای یکی از نشانه های مهم زندگی جمعی و میهمان نوازی ترکها نیز هست.خبرهای مرتبط