آیا می دانید بزرگترین لاک پشت چرمی جهان در کجا قرار دارد؟

آیا میدانید که 32 – اولین موزه مردم شناسی خصوصی ترکیه در کوههای غاز تاسیس شده است؟

1466231
آیا می دانید بزرگترین لاک پشت چرمی جهان در کجا قرار دارد؟

اولین موزه مردم شناسی ترکیه در روستای تخته کوشلار شهرستان اردمیت بالیک اسیر تاسیس شد.

علی بیگ کودار که آموزگاری اهل روستای تخته کوشلار می باشد، برای جلوگیری از فراموش شدن فرهنگ ترکمن، این موزه را تاسیس کرد و در آن میراث فرهنگی ترکمن های تخته جی را به نمایش گذاشت.

چادر مورد استفاده از سوی ترکمن ها، لوازم خانه که در قدیم مورد استفاده قرار میگرفته، لباس های مخصوص ترکمن ها، کیسه های پول و گلیم ها از اشیای به نمایش گذاشته شده در این موزه هستند. همچنین داخل یکی از اتاقهای این موزه، آثار هنری ویژه ای به نمایش گذاشته شده است.

بزرگترین لاک پشت چرمی جهان، جالب توجه ترین شی موجود در این موزه است. در اصل این گونه لاک پشت در سواحل آمریکای جنوبی زندگی می کند، ولی لاک پشت موجود در این موزه راهش را گم کرده و تا سواحل دریای اژه آمده و در سال 1997 از سوی ماهیگیران ترک صید شده است.

این لاک پشت 360 کیلویی 197 سانتی متر طول دارد که برای نگهداری آن و جلوگیری از فاسد شدنش، هر سال به شکل مداوم با مواد ویژه ای پوشانده می شود.

لاک پشت دیگری که گفته می شود 105 سال سن دارد و با گیر کردن به پروانه یک کشتی زخمی و صید شده است، درست در کنار این لاک پشت جای داده شده است.خبرهای مرتبط