نوزاد متولد شده از رحم پیوندی یک زن مرده، به آغوش مادرش رفت

دریا سرت فرزندی که حدود دو ماه پیش از طریق بارداری با رحم پیوندی از یک زن مرده به دنیا آورده بود را در عید قربان برای اولین بار در آغوش گرفت.

1465283
نوزاد متولد شده از رحم پیوندی یک زن مرده، به آغوش مادرش رفت

دریا سرت، فرزند خود را که حدود دو ماه پیش از طریق بارداری با رحم پیوندی از یک زن مرده، به دنیا آورده بود، در عید قربان برای اولین بار در آغوش گرفت. 

دریا سرت که نزدیک به ده سال پیش در بیمارستان آکدنیز در آنتالیا در پی یک عمل جراحی هفت ساعته، برای اولین بار در جهان، رحم یک زن مرده به او پیوند خورد، در تاریخ 4 ژوئن در هفته 28 بارداری اش، یک نوزاد 760 گرمی به دنیا آورد. این نوزاد خود که عمر اوزکان نام گرفته به مدت دو ماه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری و تحت نظر پزشکان قرار داشت. 

دریا سرت در صبح اولین روز عید قربان توانست پس از دو ماه نوزادش را در آغوش بگیرد. خبرهای مرتبط