آغاز تحقیقات وزارت بهداشت ترکیه در رابطه با وقوع جهش در ویروس کرونا

دکتر گل آی کوروک اوغلو و همکارانش حدود 4 ماه است که کار خود را روی نمونه های تلفیقی از مناطق مختلف ترکیه آغاز کرده اند

1465492
آغاز تحقیقات وزارت بهداشت ترکیه در رابطه با وقوع جهش در ویروس کرونا

 

وزارت بهداشت ترکیه در مورد اینکه در نوع جدید ویروس کرونا (كووید- 19) در این کشور جهشی صورت گرفته است یا نه، شروع به تحقیقات علمی کرد.

آزمایشگاه ملی ویروس شناسی اداره کل بهداشت عمومی ترکیه، از 11 ماه مارس مطالعاتی انجام می شود تا مشخص شود که آیا ویروس کرونا در ترکیه در معرض جهش قرار گرفته  یا نه.

دکتر گل آی کوروک اوغلو و همکارانش حدود 4 ماه است که کار خود را روی نمونه های تلفیقی از مناطق مختلف ترکیه آغاز کرده اند.

مطالعه پردازش و تجزیه و تحلیل پیشرفته که از 1 هفته پیش آغاز شده است، 4 هفته به طول خواهد انجامید و نتیجه آن توسط  فخرالدین کوجا وزیر بهداشت، منتشر خواهد شد.

 خبرهای مرتبط