کشف تندیس هزار و هفتصد ساله یک زن در آنتالیا

در شهر باستانی پرگه در منطقه آکسوی آنتالیا، تندیس هزار و 700 ساله یک زن کشف گردید.

1462905
کشف تندیس هزار و هفتصد ساله یک زن در آنتالیا

در شهر باستانی پرگه در منطقه آکسوی آنتالیا، تندیس هزار و 700 ساله یک زن کشف گردید.

در جریان کاوش های باستان شناسی در شهر پرگه، در مقابل برج های هلنیستی اولین تندیس سال 2020 کشف گردید.

این تندیس زن که سبک پوشش آن به قرن سوم پس از میلاد تعلق دارد، در پی انجام امور حفاظتی در موزه آنتالیا به نمایش گذاشته خواهد شد. 

 خبرهای مرتبط