آمادگی ها برای گشایش مسجد ایاصوفیه برای عبادت

مسجد ایاصوفیه پس از گذشت 86 سال روز 24 ام جولای با تلاوت قرآن کریم برای عبادت باز خواهد شد

1459082
آمادگی ها برای گشایش مسجد ایاصوفیه برای عبادت

مسجد ایاصوفیه پس از گذشت 86 سال روز 24 ام جولای با تلاوت قرآن کریم برای عبادت باز خواهد شد.

بعلت اجرای تدابیر مقابله با ویروس کرونا ، تعداد محدودی عبادت کننده خواهند توانست به مسجد ایاصوفیه که آمادگی ها برای گشایش آن به مرحله نهایی رسیده ، وارد شوند.

تدابیر امنیتی در اطراف مسجد ایاصوفیه که روز 24 ام جولای بر روی عبادت گشوده خواهد شد ، از امروز آغاز گردیده ، جلوی مسجد با سد معبرهای آهنین بسته شده و تمامی راههایی که به میدان سلطان احمد منتهی می شود ، مسدود گردید.

نقوش کاشی کاری های مسجد با سیستم مشابه پرده سینما پوشش داده خواهد شد.

تصاویر داخل مسجد در پرده غول آسایی در خارج از آن منعکس خواهد شد.

به اقامه نماز در میدان ایاصوفیه ، سلطان احمد و پارک محمت آکف ارسوی بصورت گروههای 500 نفره اجازه داده خواهد شد.

توریستهای داخلی و خارجی بازدید کننده از مسجد ایاصوفیه در مقابل مسجد عکس های یادگاری می گیرند.خبرهای مرتبط