ساخت خانه 2 طبقه با استقاده از چاپگر سه بعدی

چاپگر سه بعدی غول پیکر، در مسیر برنامه ریزی شده در کامپیوتر به شکل طبقاتی بتن ریزی کرد

1452115
ساخت خانه 2 طبقه با استقاده از چاپگر سه بعدی

در بلژیک با استفاده از چاپکر سه بعدی عظیم طی 15 روز یک خانه 2 طبقه ساخته شد.
چاپگر سه بعدی غول پیکر، در مسیر برنامه ریزی شده در کامپیوتر به شکل طبقاتی بتن ریزی کرد.
در ساخت این خانه به همراه بتن از شیشه، چوب و آهن استفاده شد.
ساخت این خانه طی 15 روز و بدون حضور بنا به پایان رسید.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی مسئولین پروژه  این منزل دو طبقه، اولین منزلی است که با استفاده از چاپگر سه بعدی سیار  ساخته شده است.خبرهای مرتبط