فیس بوک در خصوص کنترل برخی محتویات کند است

اعلام گردید که سایت اجتماعی فیس بوک در مبارزه با سخنان تنفرآمیز و اخبار نادرست، بسیار واکنش پذیر و کند میباشد.

1452042
فیس بوک در خصوص کنترل برخی محتویات کند است

اعلام گردید که سایت اجتماعی فیس بوک در مبارزه با سخنان تنفرآمیز و اخبار نادرست، بسیار واکنش پذیر و کند میباشد.

ناظران مستقل که از سوی فیس بوک انتخاب شده اند، طی گزارشی نوع حل مشکلات حقوق بشری در این شرکت را مورد بررسی قرار دادند.

در نتیجه این نظارت که دو سال ادامه داشت، مشخص گردید که کنترل سخنان تنفر آمیز، طرفین در رای گیریها و دیگر مشکلات در این شرکت بسیار کند انجام میگردد.

در این گزارش ضمن اعلام اینکه تلاشهای این شرکت برای جلوگیری از صدماتی که این محتویات به میان می آورند، کافی نیست، گفته شد: "متاسفانه موضع فیس بوک در قبال حقوق بشر بسیار کند و واکنش پذیر است."

ناظران همچنین  ابراز داشتند که فیس بوک در مبارزه نفرت بار میان مسلمانان و یهودیان، باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد چرا که در این امر بسیار مشکل دارد.خبرهای مرتبط