زنی در ترکیه دهکده توریستی ساخت

الیف یاشار زنی اهل ترکیه با حمایت نقدی دولت دهکده توریستی ساخته و رویای دیرین خود را محقق ساخت

1447870
زنی در ترکیه دهکده توریستی ساخت

الیف یاشار، زنی اهل ترکیه‌ با حمایت نقدی وزارت کشاورزی و جنگلداری کشور در راستای برنامه‌های «حمایت از توسعه مناطق روستایی و دشت‌ها» دهکده توریستی احداث کرده و رویای خود را محقق ساخت.

او در این باره به خبرنگار «آناتولی» می‌گوید: با ساختن این دهکده که از 25 خانه بونگلاو با ظرفیت 50 تخت تشکیل می‌شود، به رویای خود دست یافتم و علاوه بر آن اشتغال‌زایی نیز ایجاد کردم.

الیف ادامه می‌دهد: پیشتر در این نزدیکی‌ها رستوران غذاهای محلی داشتم. اغلب مشتریان درخواست می‌کردند که چنین پروژه‌ای راه‌اندازی کنیم که اکنون آن را عملی کردم.

او می‌گوید: من در واقع در رویاهای خود دنبال چنین پروژه‌ای بودم، که در نهایت در اینجا با حمایت دولتی با 50 درصد کمک نقدی توانستم آن را محقق کنم.

به گفته وی، هزینه ساخت این دهکده حدود 4 میلیون لیر بوده و با توجه به اینکه هنوز یک سال از تاسیس آن می‌گذرد، 70 درصد ظرفیتش تکمیل شده است.خبرهای مرتبط