به دستگاههای تنفس مصنوعی ساخت ترکیه روی آوردند

"آیا دیدن برچسب "ساخت ترکیه" در بیمارستانی در فاصله 11 هزار کیلومتری ترکیه برای شما هم مایه افتخار نیست؟"

1439640
به دستگاههای تنفس مصنوعی ساخت ترکیه روی آوردند


انستیتوی بوتانتا در ایالت سائو پائولوی برزیل پس از عدم ارسال دستگاه تنفس مصنوعی خریداری شده از چین، این دسگاهها را از ترکیه وارد کرد.
برزیل با حدود 48 هزار مرگ و بیش از 978 هزار مورد ابتلا به کووید 19، برای رفع کمبود بخش مراقبت ویژه بیمارستانها اقدام به وارد کردن دستگاه تنفس مصنوعی کرد.
مسئولین برزیلی پس از بروز مشکل در ارسال دستگاههای خریداری شده از چین، به منظور خرید فوری و بدون مشکل به دستگاههای تنفس مصنوعی ساخت ترکیه روی آوردند.
مصطفی وارانک، وزیر صنعت و فنآوری ترکیه نیز با انتشار تصویری از دستگاه ساخت ترکیه در بیمارستانی در برزیل نوشت: آیا دیدن برچسب "ساخت ترکیه" در بیمارستانی در فاصله 11 هزار کیلومتری ترکیه برای شما هم مایه افتخار نیست؟.خبرهای مرتبط