کشف دو سنگ مزار به زبان‌های فارسی و عربی در ترکیه

دو سنگ مزار که نوشته‌های حک شده بر روی آنها به زبان فارسی و عربی است در آرامگاه قلعه مزارآلتی حکاری ترکیه کشف شد

1434226
کشف دو سنگ مزار به زبان‌های فارسی و عربی در ترکیه

به گزارش مقامات محلی در استان حکاری ترکیه، 2 سنگ مزار کودک به زبان‌های فارسی و عربی که متعلق به سال 1825 است، در آرامگاه قلعه مزارآلتی کشف شد.

برخی از اهالی محله بیچر حین محوطه‌سازی آرامگاه قلعه مزارآلتی دو سنگ مزار را کشف کرده و به مقامات سازمان فرهنگ و گردشگری استان گزارش دادند.

یاشار کاپلان، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه حکاری نیز پس از بررسی سنگ مزارها اظهار داشت: این دو سنگ مزار به زبان‌های فارسی و عربی بوده و متعلق به سال 1825 است. این منطقه از گذشته به عنوان آرامگاه مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

وی افزود: این دو سنگ مزار مربوط به 2 کودک است که بر اثر ابتلا به وبا جان خود را از دست داده‌اند. سرلوحه سنگ مزارها به عربی بوده و در ادامه عبارت‌های فارسی آمده است. وزارت فرهنگ و گردشگری اقدامات لازم را برای آنکه این سنگ‌ مزارها تحت حفاظت قرار بگیرند، را انجام خواهد دادخبرهای مرتبط