جلوگیری ماسکهای خانگی و حتی روسریها از شیوع کروناویروس

ماسکهای محافظ فاقد فیلتر تا 90 درصد از پراکنده شدن ذرات به هنگام نفس کشیدن جلوگیری می کنند

1421328
جلوگیری ماسکهای خانگی و حتی روسریها از شیوع کروناویروس

ماسکهای خانگی و روسریها نیز می توانند مانع سرایت کروناویروس شوند.
بر اساس خبر اسکای نیوز، دانشمندانی از دانشگاه ادینبورگ،تعدادی از محافظهای صورت مانند ماسک پزشک، رسپیراتور، سپر محافظ صورت و ماسک تهیه شده در خانه را تست کردند.
دانشمندان در خلال تست، برای اندازه گیری فاصله طی شده و جهت ذراتی که به هنگام نفس کشیدن و یا سرفه از دهان خارج می شود از تکنولوژی کامپیوتری استفاده کردند.
بر اساس نتایج این تست، ماسکهای محافظ فاقد فیلتر تا 90 درصد از پراکنده شدن ذرات به هنگام نفس کشیدن جلوگیری می کنند. به همین منوال ماسکهای تهیه شده در خانه و روسریها نیز از شیوع کووید 19 ممانعت می کنند.خبرهای مرتبط