رایج ترین اسامی دختر و پسر در کشور آلمان

رایج ترین اسم در بین نوزادان پسری که سال گذشته در ایالت های برمن و برلین آلمان متولد شده اند، "محمد" بود

1415352
رایج ترین اسامی دختر و پسر در کشور آلمان

رایج ترین اسم در بین نوزادان پسری که سال گذشته در ایالت های برمن و برلین آلمان متولد شده اند، "محمد" بود. 

نام "محمد" در بین اسامی نوزادان در سطح این کشور در رده 21 قرار دارد. 

انجمن زبان برای آلمان (GfdS)، آمار مربوط به اسامی نوزادان در سال 2019 در سطح آلمان را منتشر کرد.

بر اساس این داده ها، به 283 نوزاد پسر از 21 هزار و 622 نوزاد پسری که در سال 2019 در ایالت برلین متولد شده، نام "محمد" داده شده است. 

به 74 نوزاد از 5 هزار و 277 نوزاد پسر که سال گذشته در ایالت برمن متولد شده نیز نام "محمد" گذاشته شده است.

طبق این آمار، "محمد"رایج ترین نام در سال 2019 در این دو ایالت بوده است. 

"محمد" در ایالت هسن سومین و در ایالت سارلند هشتمین اسمی است که برای نوزادان پسر ترجیح داده شده است.

در سطح کشور آلمان نام "محمد" در رده 21 و نام های "علی" در رده 73 و "مالک" در رده 76 قرار دارند.

در بین اسامی دختر نیز "لیلا" در رده 56، "آمیرا" در رده 91 و "الیف" در رده 94 قرار دارد.

بر اساس داده ها، رایج ترین نام دختر در طول سال 2019 در آلمان "هننا" و رایج ترین نام پسر "نواح" بوده است.

 خبرهای مرتبط