دو ماهواره با تکنولوژی اینترنت اشیا به فضا پرتاب شد

ماهواره ها به مدار از پیش تعیین شده وارد شده اند

1415878
دو ماهواره با تکنولوژی اینترنت اشیا به فضا پرتاب شد

چین اعلام کرد دو ماهواره با تکنولوژی اینترنت اشیا را به فضا پرتاب کرده است.
بر اساس خبر خبرگزاری شینهوا  ماهواره های شینگیون 201 و شینگیون 202 از مرکز پرتاب ماهوره چیوچوئن واقع در شمالغرب کشور با راکت کوئایکو 1آ به فضا پرتاب شد.
ماهواره ها به مدار از پیش تعیین شده وارد شده اند.
در ماهواره های تولید شده از سوی  شرکت شینگیون ستللیت در رابطه با تکنولوژی اینترنت اشیا بر پایه فضا تحقیقاتی انجام شده، ارتباط لیزری بین ماهواره ها تست خواهد شد.  خبرهای مرتبط