عبور ماهواره‌های استارلینک از آسمان ترکیه

عبور ماهواره‌های استارلینک متعلق به شرکت آمریکایی اسپیس اکس در آسمان شهر مرسین مشاهده شد

1408412
عبور ماهواره‌های استارلینک از آسمان ترکیه

عبور ماهواره‌های استارلینک متعلق به شرکت آمریکایی اسپیس اکس تولید کننده موشک، ماهواره و سفینه‌های فضایی، در آسمان شهر مرسین مشاهده شد.
مجموعه ماهواره‌های استارلینک دیروز ساعت 20:26 دقیقه به وقت ترکیه در آسمان ظاهر شد.
عبور این ماهواره‌ها که بر بلندای کوههای توروس ظاهر و در دل آسمان مدیترانه ناپدید گردید به مدت حدود 5 دقیقه با چشم غیر مسلح قابل رویت بود.خبرهای مرتبط