نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Uzbuild تاشکند 2020 آغاز شد

در این نمایشگاه که در مرکز یوزاکسپوسنتر در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده است، از 30 کشور بیش از 400 شرکت اشتراک ورزیدند

1366254
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Uzbuild تاشکند 2020 آغاز شد

شرکتهای ترک به 21 امین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Uzbuild تاشکند 2020 توجه فراوانی نشان دادند.

در این نمایشگاه که در مرکز یوزاکسپوسنتر در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده است، از 30 کشور بیش از 400 شرکت اشتراک ورزیدند.

از ترکیه 129 شرکت در این نمایشگاه جای گرفتند.

در این نمایشگاه که متشکل از بخشهایی چون لوازم ساختمانی و پوششی، طراحی و دیزاین داخلی، درب و پنجره و جبهه، ماشین آلات ساختمانی، سرامیک و شنگهای پوششی، معماری و طراحی دکوراتیف، فضای سبز و باغچه، ساخت تاسیسات صنعتی و ساخت راه و ساختمان می باشد، منسوبین بخش عمران و ساختمان ازبک و مدعوین به شرکتهای ترک توجه خاصی نشان دادند.

نمایشگاه در 28 فوریه به پایان خواهد رسید.خبرهای مرتبط