تعداد مسافران فرودگاههای استانبول طی سال گذشته، بیش از 104 میلیون تن بود

سال گذشته 52 میلیون و 578 هزار و 8 مسافر از فرودگاه استانبول سفر کرده اند

تعداد مسافران فرودگاههای استانبول طی سال گذشته، بیش از 104 میلیون تن بود

 

تعداد مسافران فرودگاه های استانبول طی سال گذشته، بیش از 104 میلیون تن بود.

تعداد مسافرانی که طی سال 2019 از فرودگاههای آتاترک، صبیحا گوکچن و استانبول، استفاده نمودند، در مقایسه با سال گذشته، 1 میلیون و 547 هزار و 788 تن افزایش یافته و به 104 میلیون و 123 هار و 394 تن رسید.

سال گذشته جمعا 16 میلیون و 72 هزار و 534 مسافر از فرودگاه آتاترک سفر کرده و این تعداد در فرودگاه صبیحا گوکچن به 35 ملیون و 472 هزار و 852 تن رسیده است.

سال گذشته 52 میلیون و 578 هزار و 8 مسافر از فرودگاه استانبول سفر کرده اند.خبرهای مرتبط